Y TENOR CYMRAEG
THE WELSH TENOR

Croeso i wefan swyddogol Aled Wyn Davies


Mae Aled Wyn Davies wedi dod yn enw cyfarwydd iawn i ni yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Nid yn unig mae ganddo lais tenor unigryw ond mae ganddo hefyd y ddawn brin honno o ddefnyddio'i lais i swyno cynulleidfaoedd ledled Cymru a'r byd.

Cychwynnodd ei yrfa fel canwr gwerin ond ar ôl ennill y prif wobrau dechreuodd dorri ei gwys ei hun fel tenor o'r radd flaenaf. Enillodd yr unawd tenor deirgwaith yn olynol yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yna, yn 2006, coronwyd ei ymdrechion i gyd pan gipiodd y Rhuban Glas ym Mhrifwyl Abertawe. Erbyn hyn, mae yn wyneb a llais cyfarwydd iawn ar lwyfannau, radio a theledu, yn un o Dri Tenor Cymru gyda Rhys Meirion ac Aled Hall, ac mae galw mawr amdano mewn cyngherddau ymhell ac agos..mwy>>>
bowtie

Dyddiadau i ddod

Mehefin 23ain 2018:
Dau De a Chothi mewn cyngerdd yn Tavistock, Dyfnaint gyda Chor Meibion Tamar Valley
Gorffennaf 1af 2018:
Tra Bo Dau (Aled a Rhys Meirion) mewn cyngerdd arbennig yng Nghastell Aberteifi gyda Côr Ar ol Tri
Awst 5ed 2018:
Perfformio yn y Gymanfa Ganu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghanolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd
mwy>>