Y TENOR CYMRAEG
THE WELSH TENOR

Croeso i wefan swyddogol Aled Wyn Davies


Mae Aled Wyn Davies wedi dod yn enw cyfarwydd iawn i ni yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Nid yn unig mae ganddo lais tenor unigryw ond mae ganddo hefyd y ddawn brin honno o ddefnyddio'i lais i swyno cynulleidfaoedd ledled Cymru a'r byd.

Cychwynnodd ei yrfa fel canwr gwerin ond ar ôl ennill y prif wobrau dechreuodd dorri ei gwys ei hun fel tenor o'r radd flaenaf. Enillodd yr unawd tenor deirgwaith yn olynol yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yna, yn 2006, coronwyd ei ymdrechion i gyd pan gipiodd y Rhuban Glas ym Mhrifwyl Abertawe. Erbyn hyn, mae yn wyneb a llais cyfarwydd iawn ar lwyfannau, radio a theledu, yn un o Dri Tenor Cymru gyda Rhys Meirion ac Aled Hall, ac mae galw mawr amdano mewn cyngherddau ymhell ac agos..mwy>>>
bowtie

Dyddiadau i ddod

Ionawr 26ain 2018:
Tra Bo Dau (Aled a Rhys) yn y Galeri, Caernarfon gyda Dilwyn Morgan ac artistiaid eraill
Ionawr 27ain 2018:
Aled Wyn a Rhys Meirion yng Ngwesty'r Emlyn, Castell Newydd Emlyn gyda Chôr Meibion Cymry Llundain
Chwefror 16eg 2018:
Perfformio gyda Cor Meibion Machynlleth mewn Noson Lawen yn y Marine, Aberystwyth
mwy>>