Y TENOR CYMRAEG
THE WELSH TENOR

Croeso i wefan swyddogol Aled Wyn Davies


Mae Aled Wyn Davies wedi dod yn enw cyfarwydd iawn i ni yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Nid yn unig mae ganddo lais tenor unigryw ond mae ganddo hefyd y ddawn brin honno o ddefnyddio'i lais i swyno cynulleidfaoedd ledled Cymru a'r byd.

Cychwynnodd ei yrfa fel canwr gwerin ond ar ôl ennill y prif wobrau dechreuodd dorri ei gwys ei hun fel tenor o'r radd flaenaf. Enillodd yr unawd tenor deirgwaith yn olynol yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yna, yn 2006, coronwyd ei ymdrechion i gyd pan gipiodd y Rhuban Glas ym Mhrifwyl Abertawe. Erbyn hyn, mae yn wyneb a llais cyfarwydd iawn ar lwyfannau, radio a theledu, yn un o Dri Tenor Cymru gyda Rhys Meirion ac Aled Hall, ac mae galw mawr amdano mewn cyngherddau ymhell ac agos..mwy>>>
bowtie

Dyddiadau i ddod

Hydref 21ain 2017:
Tri Tenor Cymru yn y Lyric, Caerfyrddin gyda Gwawr Edwards a Chôr clwb rygbi Treforus
Hydref 28ain 2017:
Cyngerdd arbennig ym Mhontrhydfendigaid gyda Shan Cothi a Rhys Meirion er budd yr elusen Justin Time
Tachwedd 11eg 2017:
Tri Tenor Cymru mewn Cyngerdd arbennig yn neuadd William Aston, Wrecsam gyda Chôr Meibion y Fron
mwy>>