Y TENOR CYMRAEG
THE WELSH TENOR

Croeso i wefan swyddogol Aled Wyn Davies


Mae Aled Wyn Davies wedi dod yn enw cyfarwydd iawn i ni yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Nid yn unig mae ganddo lais tenor unigryw ond mae ganddo hefyd y ddawn brin honno o ddefnyddio'i lais i swyno cynulleidfaoedd ledled Cymru a'r byd.

Cychwynnodd ei yrfa fel canwr gwerin ond ar ôl ennill y prif wobrau dechreuodd dorri ei gwys ei hun fel tenor o'r radd flaenaf. Enillodd yr unawd tenor deirgwaith yn olynol yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yna, yn 2006, coronwyd ei ymdrechion i gyd pan gipiodd y Rhuban Glas ym Mhrifwyl Abertawe. Erbyn hyn, mae yn wyneb a llais cyfarwydd iawn ar lwyfannau, radio a theledu, yn un o Dri Tenor Cymru gyda Rhys Meirion ac Aled Hall, ac mae galw mawr amdano mewn cyngherddau ymhell ac agos..mwy>>>
bowtie

Dyddiadau i ddod

Rhagfyr 14eg 2017:
Tri Tenor Cymru mewn cyngerdd Nadolig yn Salem, Caerdydd gyda Athena a Cordydd
Rhagfyr 16eg 2017:
Cyngerdd Nadoligaidd yn y New Vic Theatre, Newcastle Under Lyme gyda Cor Meibion y Fron a Katherine Rudge
Ionawr 13eg 2018:
Dilwyn Morgan yn cyflwyno Aled Wyn a Rhys Meirion fel "Tra bo Dau" yn Theatr Felinfach
mwy>>