Y TENOR CYMRAEG
THE WELSH TENOR

Aled Wyn Davies: Oriel LluniauAled yn Patagonia
Aled yn Patagonia
Aled yn canu yn y cyngerdd yn Esquel
Artistiaid cyngerdd arbennig Llandudno
Artistiaid cyngerdd arbennig Llandudno
Aled, Jonathan Lemalu a Gwyn Hughes Jones
Aled, Shn Cothi a Glyn Owens
Aled, Shn Cothi a Glyn Owens
Cyngerdd elusenol yng Nghroesoswallt, Hydref 2008
Mordaith olaf i
Mordaith olaf i'r criw ar Minerva II i Swan Hellenic!
Aled gyda John Wilson, Alex Tiffin, Diana Palmerston, ar trefnydd, Martyn Harris
Ffair Aeaf, Llanelwedd
Ffair Aeaf, Llanelwedd
Aled yn lansiad ei CD yn y Ffair Aeaf, Llanelwedd, 2006, gyda Gwawr a Dafydd Edwards
Aled gyda
Aled gyda'r maestro, Alwyn Humphreys
Cyngerdd Côr Meibion cymru De Affrica. Mawrth 2008
Aled Wyn Davies
Aled Wyn Davies
Ymlacio yn Chicago gyda aelodau CF1
Ymlacio yn Chicago gyda aelodau CF1
Aled Wyn Davies - Y Tenor Cymraeg
Aled Wyn Davies - Y Tenor Cymraeg
Aled yn ymlacio ar y fferm
Aled Wyn Davies - Y Tenor Cymraeg
Aled Wyn Davies - Y Tenor Cymraeg
Aled gyda'i fferm yn y cefndir
Ennill yr Unawd Tenor am y tro cyntaf
Ennill yr Unawd Tenor am y tro cyntaf
Unawd Tenor dros 25, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Casnewydd 2004.
Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2005
Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2005
Ennill yr unawd tenor yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri 2005
Aled Wyn Davies -  Y Tenor Cymraeg
Aled Wyn Davies - Y Tenor Cymraeg
Aled gyda
Aled gyda'r Rhuban Glas
Aled Wyn Davies gyda Tlws y Rhuban Glas a enillodd yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Abertawe a'r Cylch 2006
Ffair Aeaf, Llanelwedd, 2006
Ffair Aeaf, Llanelwedd, 2006
Aled gyda'i CD yn ystod y lansiad swyddogol
Aled gyda phlant Ysgol Llanbrynmair
Aled gyda phlant Ysgol Llanbrynmair
Ymunodd Aled â phlant ysgol Llanbrynmair ar gyfer lansiad lleol ei CD. (Llun gan Arvid Parry Jones)

gweler Newyddion am fwy o fanylion]
2006 - Blwyddyn i
2006 - Blwyddyn i'w chofio!
Aled gyda'r holl wobrau enillodd ym mlwyddyn arbennig 2006 gan gynnwys dau Rhuban Glas - Un yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac un yng ngwyl fawr Aberteifi.
Aled gyda Sara Meredydd ac Edryd Williams
Aled gyda Sara Meredydd ac Edryd Williams
Noson yng nghwmni - Noson o ganeuon allan o'r sioeau cerdd Cymraeg.
Gweler Newyddion am fwy o fanylion.
Aled yn y Gaiman, Patagonia - Chwefror 2007
Aled yn y Gaiman, Patagonia - Chwefror 2007
Aled yn ymyl un o'r nifer o dai te yn y Gaiman ym Mhatagonia. GwelerNewyddionam fwy o fanylion.
Ennill yr Unawd Tenor am y trydydd tro yn olynol!! Ac yna
Ennill yr Unawd Tenor am y trydydd tro yn olynol!! Ac yna'r "Rhuban Glas"!!
Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Abertawe, 2006
Aled ar l ennill y gystadleuaeth clasurol Unawdydd 2001
Aled ar l ennill y gystadleuaeth clasurol Unawdydd 2001
Yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych, 2001. Dyma oedd gwobr mawr cyntaf Aled fel Unawdydd clasurol.
Aled mewn cyngerdd gyda Chr Meibion Froncysyllte
Aled mewn cyngerdd gyda Chr Meibion Froncysyllte
Mewn cyngerdd yn Eglwys Llanfair Caereinion, Mai 2007 .Gwefan y côr