Y TENOR CYMRAEG
THE WELSH TENOR

Aled Wyn Davies: Dyddiadau i ddod

2019

Ebrill 27ain
Perfformio gyda Chor Meibion Machynlleth yng Ngwyl Gymreig Ontario yn “London”, Ontario, Canada
Mai 12eg
Cyngerdd Yr Hen Ganiadau yng nghapel Dinmael, Corwen
Awst 31ain
Tri Tenor Cymru yn perfformio yng Ngwyl Gymreig Gogledd America, yn Millwakee, Wisconsin, UDA
Medi 28ain
Cyngerdd yn Theatr Felinfach, Ceredigion i ddathlu penblwydd arbennig Cor Cardi-gan
Hydref 19eg
Perfformio mewn noson arbennig yn Y Wynnstay, Croesoswallt.
Mwwy o fanylion i ddilyn