Y TENOR CYMRAEG
THE WELSH TENOR

Aled Wyn Davies: Dyddiadau i ddod

2018

Tachwedd 18fed
Aled a Rhys Meirion mewn cyngerdd yn neuadd Myddfai, ger Llanymddyfri
Tachwedd 25ain
Aled, Rhys meirion a Kees Huysmans mewn cyngerdd yng Nghapel Smyrna, Llangain, Sir Gar
Rhagfyr 1af
Unawdydd gwadd mewn cyngerdd yn Eglwys St Giles, Wrecsam er budd Hosbis Ty'r Eos gyda Cor Meibion Rhos
Rhagfyr 7fed
Cyngerdd Mawreddog Nadoligaidd gyda Chymdeithas Gorawl Dinbych yn neuadd Goffa Dinbych.
Rhagfyr 11eg
Tra Bo Dau (Aled a Rhys) mewn cyngerdd gyda Cor Rhuthin yn y Wyddgrug.
Rhagfyr 13eg
Cyngerdd yn Neuadd y Dre, Caer er budd Hosbis “The Good Shepherd”

2019

Ebrill 27ain
Perfformio gyda Chor Meibion Machynlleth yng Ngwyl Gymreig Ontario yn “London”, Ontario, Canada
Mai 12eg
Cyngerdd Yr Hen Ganiadau yng nghapel Dinmael, Corwen
Awst 31ain
Tri Tenor Cymru yn perfformio yng Ngwyl Gymreig Gogledd America, yn Millwakee, Wisconsin, UDA
Medi 28ain
Cyngerdd yn Theatr Felinfach, Ceredigion i ddathlu penblwydd arbennig Cor Cardi-gan
Hydref 19eg
Perfformio mewn noson arbennig yn Y Wynnstay, Croesoswallt.
Mwwy o fanylion i ddilyn