Y TENOR CYMRAEG
THE WELSH TENOR

Aled Wyn Davies: Dyddiadau i ddod

2018

Mawrth 2il
Aled Wyn a Rhys Meirion mewn cyngerdd gyda chor meibion Cymry Victoria ym Melbourne, Awstralia
Mawrth 4ydd
Aled Wyn Davies a Rhys Meirion yn perfformio yng Ngymanfa Ganu Gwyl Ddewi Eglwys Gymraeg Melbourne
Mawrth 21ain
Tri Tenor Cymru yn perfformio ym mwyty Lepones, Croesoswallt
Cysylltwch â Lepones am docynnau.
Ebrill 20fed
Tri Tenor Cymru mewn cyngerdd arbennig yn neuadd y Brangwyn, Abertawe
Mai 5ed
Cyngerdd blynyddol côr meibion Llanymddyfri gyda Llio Evans (Soprano)
Mai 13eg
Dau De a Chothi (Aled, Rhys a Shan) yn y Drenewydd gyda Chor Meibion Drenewydd
Mai 19eg
Tri Tenor Cymru a Glyn Owens yng Nghanolfan Hamdden Llanfair Caereinion
Mehefin 23ain
Dau De a Chothi mewn cyngerdd yn Tavistock, Dyfnaint gyda Chor Meibion Tamar Valley
Hydref 13eg
Canu gyda Côr Meibion Machynlleth yn Neuadd Albert, Llundain
Tachwedd 18fed
Aled a Rhys Meirion mewn cyngerdd yn neuadd Myddfai, ger Llanymddyfri