Y TENOR CYMRAEG
THE WELSH TENOR

Aled Wyn Davies: Dyddiadau i ddod

2017

Rhagfyr 14eg
Tri Tenor Cymru mewn cyngerdd Nadolig yn Salem, Caerdydd gyda Athena a Cordydd
Rhagfyr 16eg
Cyngerdd Nadoligaidd yn y New Vic Theatre, Newcastle Under Lyme gyda Cor Meibion y Fron a Katherine Rudge

2018

Ionawr 13eg
Dilwyn Morgan yn cyflwyno Aled Wyn a Rhys Meirion fel "Tra bo Dau" yn Theatr Felinfach
Gyda chorau ysgolion cynradd lleol. Mwy o fanylion i ddilyn
Ionawr 20fed
"Tra bo Dau"(Aled a Rhys) mewn cyngerdd yn y Tabernacl, Machynlleth, gyda Dilwyn Morgan yn cyflwyno
Eitemau gan phlant ysgolion Llanbrynmair, Glantwymyn a Charno
Ionawr 26ain
Tra Bo Dau (Aled a Rhys) yn y Galeri, Caernarfon gyda Dilwyn Morgan ac artistiaid eraill
Mwy o fanylion i ddilyn
Ionawr 27ain
Aled Wyn a Rhys Meirion yng Ngwesty'r Emlyn, Castell Newydd Emlyn gyda Chôr Meibion Cymry Llundain
Chwefror 16eg
Perfformio gyda Cor Meibion Machynlleth mewn Noson Lawen yn y Marine, Aberystwyth
Mawrth 2il
Aled Wyn a Rhys Meirion mewn cyngerdd gyda chor meibion Cymry Victoria ym Melbourne, Awstralia
Mawrth 4ydd
Aled Wyn Davies a Rhys Meirion yn perfformio yng Ngymanfa Ganu Gwyl Ddewi Eglwys Gymraeg Melbourne
Mawrth 21ain
Tri Tenor Cymru yn perfformio ym mwyty Lepones, Croesoswallt
Cysylltwch â Lepones am docynnau.
Ebrill 20fed
Tri Tenor Cymru mewn cyngerdd arbennig yn neuadd y Brangwyn, Abertawe
Mai 5ed
Cyngerdd blynyddol côr meibion Llanymddyfri gyda Llio Evans (Soprano)
Mai 13eg
Dau De a Chothi (Aled, Rhys a Shan) yn y Drenewydd gyda Chor Meibion Drenewydd
Mai 19eg
Tri Tenor Cymru a Glyn Owens yng Nghanolfan Hamdden Llanfair Caereinion
Mehefin 23ain
Dau De a Chothi mewn cyngerdd yn Tavistock, Dyfnaint gyda Chor Meibion Tamar Valley
Hydref 13eg
Canu gyda Côr Meibion Machynlleth yn Neuadd Albert, Llundain
Tachwedd 18fed
Aled a Rhys Meirion mewn cyngerdd yn neuadd Myddfai, ger Llanymddyfri