Y TENOR CYMRAEG
THE WELSH TENOR

Aled Wyn Davies: Dyddiadau i ddod

2019

Tachwedd 22ain
Cyngerdd Tra Bo Dau yn Esquel, Patagonia gyda Alejandro Jones a thalentau'r Andes.
Tachwedd 23ain
Cyngerdd arbennig yn Nhrevelin, Patagonia gyda Rhys Meirion, Alejandro Jones a phlant Ysgol y Cwm.
Rhagfyr 12eg
Cyngerdd yn Neuadd y Dre, Caer er budd Hosbis “The Good Shepherd”