Y TENOR CYMRAEG
THE WELSH TENOR

Aled Wyn Davies: Dyddiadau i ddod

2019

Mehefin 14eg
Tri Tenor Cymru yn perfformio yng nghyngerdd RWAS sir Benfro ar fferm Drysgol Goch, Llwyndrain.
Mehefin 16eg
Unawdydd mewn cyngerdd mawreddog ym mridfa Derwen, Aberaeron gyda Catrin Finch, Gwawr Edwards a llawer mwy.
Er budd Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020.
Mehefin 20fed
Tri Tenor Cymru yn perfformio mewn noson arbennig yn Y Grove, Narberth, Sir Benfro.
Mehefin 30ain
Unawdydd Gwadd yng nghyngerdd cloi Gwyl Fawr Aberteifi, gyda Chôr Meibion Machynlleth.
Awst 19eg
Cyngerdd yn y Tabernacl gyda Rhys Meirion a Meinir Wyn Roberts yng Ngwyl Machynlleth.
Awst 31ain
Tri Tenor Cymru yn perfformio yng Ngwyl Gymreig Gogledd America, yn Millwakee, Wisconsin, UDA
Medi 20fed
Unawdydd mewn gwasanaeth y Cynhaeaf i ddathlu dechre Pencampwriaeth Aredig Cymru, yn Yr Ystog, Maldwyn.
Medi 27ain
Tri Tenor Cymru mewn cyngerdd arbennig yng ngwesty'r Strade Park, Llanelli.
Medi 28ain
Cyngerdd yn Theatr Felinfach, Ceredigion i ddathlu penblwydd arbennig Cor Cardi-gan
Hydref 5ed
Tri Tenor Cymru mewn cyngerdd arbennig i ddathlu 40 Merched Edeyrnion, gyda Sion Goronwy yn Ysgol y Berwyn, Y Bala
Hydref 12eg
Cyngerdd yng nghapel Heol Awst, Caerfyrddin gyda Cor Meibion Machynlleth.
Tachwedd 15fed
Cyngerdd Tra Bo Dau gyda Rhys Meirion a thalentau'r Wladfa ym Mhorth Madryn, Patagonia
Tachwedd 16eg
Cyngerdd Tra Bo Dau gyda thalentau'r Wladfa yn Trelew, Patagonia
Tachwedd 17eg
Cyngerdd arbennig yn y Gaiman, Patagonia gyda Rhys Meirion a thalentau lleol o'r Wladfa.
Tachwedd 22ain
Cyngerdd Tra Bo Dau yn Esquel, Patagonia gyda Alejandro Jones a thalentau'r Andes.
Tachwedd 23ain
Cyngerdd arbennig yn Nhrevelin, Patagonia gyda Rhys Meirion, Alejandro Jones a phlant Ysgol y Cwm.
Rhagfyr 12eg
Cyngerdd yn Neuadd y Dre, Caer er budd Hosbis “The Good Shepherd”