Y TENOR CYMRAEG
THE WELSH TENOR

Aled Wyn Davies: Dyddiadau i ddod

2018

Mai 5ed
Cyngerdd blynyddol côr meibion Llanymddyfri gyda Llio Evans (Soprano)
Mai 13eg
Dau De a Chothi (Aled, Rhys a Shan) yn y Drenewydd gyda Chor Meibion Drenewydd
Mai 19eg
Tri Tenor Cymru a Glyn Owens yng Nghanolfan Hamdden Llanfair Caereinion
Mehefin 23ain
Dau De a Chothi mewn cyngerdd yn Tavistock, Dyfnaint gyda Chor Meibion Tamar Valley
Hydref 13eg
Canu gyda Côr Meibion Machynlleth yn Neuadd Albert, Llundain
Tachwedd 18fed
Aled a Rhys Meirion mewn cyngerdd yn neuadd Myddfai, ger Llanymddyfri