Y TENOR CYMRAEG
THE WELSH TENOR

Aled Wyn Davies: Dyddiadau i ddod

2020

Hydref 2il
Cyngerdd arbennig yng nghanolfan Penfforddlas gydaâr Bariton, Steffan Lloyd Owen a Glyn Owens
Hydref 24ain
Cyngerdd yn neuadd Coed y Bryn, Llandysul gydaâr tenoriaid, Rhys Meirion a Ceri Davies
Tachwedd 14eg
Unawdydd Gwadd yng nghyngerdd blynyddol Cor Meibion Hwlffordd, ar faes sioe Sir Benfro

2021

Tachwedd 13eg
Tri Tenor Cymru mewn cyngerdd arbennig yn institiwt y Van, Llanidloes