Y TENOR CYMRAEG
THE WELSH TENOR

Aled Wyn Davies: Dyddiadau i ddod

2020

Ebrill 4ydd
Recordio rhaglen Noson Lawen i S4C yn y Ganolfan Hamdden, Llanfair Caereinion
Ebrill 17eg
Unawdydd Gwadd yng nghyngerdd blynyddol Côr Meibion Hendy Gwyn
Mai 22ain
Cyngerdd arbennig ym mart Rhuthun er budd apel Sioe Frenhinol Sir Clwyd 2020
Mai 23ain
Cyngerdd yn diwrnod agored Dalfonâs ATVs, Talsarn, Ceredigion gyda Bois y Gilfach ac Ifan Evans
Mehefin 11eg
Tri Tenor Cymru mewn cyngerdd yng Ngwestyâr Grove, Arberth, Sir Benfro
Gorffennaf 14eg
Unawdydd Gwadd yng nghyngerdd blynyddol Cor Meibion Hwlffordd, ar faes Sioe Sir Benfro
Hydref 2il
Cyngerdd arbennig yng nghanolfan Penfforddlas gydaâr Bariton, Steffan Lloyd Owen a Glyn Owens
Hydref 24ain
Cyngerdd yn neuadd Coed y Bryn, Llandysul gydaâr tenoriaid, Rhys Meirion a Ceri Davies
Tachwedd 14eg
Unawdydd Gwadd yng nghyngerdd blynyddol Cor Meibion Hwlffordd, ar faes sioe Sir Benfro

2021

Tachwedd 13eg
Tri Tenor Cymru mewn cyngerdd arbennig yn institiwt y Van, Llanidloes