Y TENOR CYMRAEG
THE WELSH TENOR

Cysylltwch ag Aled Wyn Davies:


Os ydych yn dymuno cysylltu ag Aled i ganu mewn cyngerdd neu ddigwyddiad arbennig, neu i ymholi ynghylch a'r Tri Tenor Cymru, gwnewch hynny ar bob cyfri drwy ddewis un o'r opsiynau canlynol:


Aled Wyn Davies
Pentremawr
Llanbrynmair
Powys
SY19 7DU

Ffôn: 01650 521518
Symudol: 07759 833335
e-bost: aled@aledwyndavies.com


Gwrandwch ar Aled ar Myspace.com


bowtie